Thực đơn : THỰC ĐƠN BUFFET + ĐIỂM TÂM SÁNG - CHÂU LOAN II  
THỰC ĐƠN BUFFET SÁNG
THỰC ĐƠN 01
  - Bún bò
  - Hủ tíu xá xíu
  - Soup
  - Cháo thịt bằm
  - Bánh mì ốp la
  - Bánh ướt
  - Bánh bột lọc
  - Bánh bèo
  - Bánh hỏi
  - Bánh gói
  - Bánh nậm
  - Sữa đậu nành nóng/đá
  - Sữa nóng/đá
  - Café đen nóng/đá
  - Café sữa nóng/đá
  - Trà Artichaut
THỰC ĐƠN 02
  - Phở gà
  - Bún riêu
  - Mì xào
  - Soup
  - Nui xào
  - Cơm chiên
  - Bánh mặn các loại
  - Sữa đậu nành
  - Café đen
  - Café sữa
  - Nước trái cây
  - Trà Artichaut
THỰC ĐƠN 03
  - Hủ tiếu bò viên
  - Bún chả cá
  - Xôi bắp
  - Xôi đậu đen
  - Soup
  - Mì xào
  - Cơm chiên
  - Bánh mì ofla
  - Sữa đậu nành
  - Bánh mặn các loại
  - Café đen
  - Café sữa
  - Trà Artichaut
  - Nước trái cây
THỰC ĐƠN 04
  - Bún Mộc
  - Hoành thánh mì
  - Cháo
  - Soup
  - Cơm chiên
  - Bánh mặn các loại
  - Sữa đậu nành
  - Sữa
  - Café sữa
  - Café đen
  - Trà Artichaut
   
 
THỰC ĐƠN ĐIỂM TÂM SÁNG

  - Hủ tíu
  - Bún riêu
  - Bún bò
  - Nui
  - Bún cá
  - Phở gà
  - Phở bò
LY
  - Cà phê đen nóng
  - Cà phê đen đá
  - Cà phê sữa nóng
  - Cà phê sữa đá
  - Sữa đậu nành đá/nóng
  - Nước cam