Thực đơn : THỰC ĐƠN CƠM CHAY
THỰC ĐƠN I
THỰC ĐƠN 01
  - Cá thu sốt cà
  - Thịt kho tàu
  - Tôm rim
  - Bó xôi xào
  - Salad trộn
  - Cơm trắng
  - Canh chua
  - Tráng miệng, Trà Atisô
THỰC ĐƠN 02
  - Cá lóc kho tộ
  - Tôm rim
  - Chả kho
  - Bông cải xào
  - Salad
  - Canh khổ qua
  - Cơm trắng
  - Tráng miệng, Trà Atisô
THỰC ĐƠN 03
  - Cá cơm khô
  - Xúc xích sốt cà
  - Heo quay
  - Nấm xào
  - Salad
  - Canh rau Đà Lạt
  - Cơm trắng
  - Tráng miệng, Trà Atisô
THỰC ĐƠN 04
  - Cá thu xốt cà
  - Tôm rim
  - Cánh gà chiên
  - Bó xôi xào
  - Salad
  - Canh salad soong
  - Cơm trắng
  - Tráng miệng, Trà Atisô
   
 
THỰC ĐƠN II
THỰC ĐƠN 01
  - Cá thu sốt cà
  - Thịt kho tàu
  - Tôm rim
  - Nấm rơm kho tộ
  - Bó xôi xào
  - Salad trộn
  - Cơm trắng
  - Canh chua
  - Tráng miệng, Trà Atisô
THỰC ĐƠN 02
  - Cá lóc kho tộ
  - Tôm rim
  - Chả kho
  - Heo quay
  - Bông cải xào
  - Salad
  - Canh khổ qua
  - Cơm trắng
  - Tráng miệng, Trà Atisô
THỰC ĐƠN 03
  - Cá thu xốt cà
  - Tôm rim
  - Cánh gà chiên
  - Nấm rơm kho tộ
  - Bó xôi xào
  - Salad
  - Canh salad soong
  - Cơm trắng
  - Tráng miệng, Trà Atisô
THỰC ĐƠN 04
  - Cá cơm khô
  - Xúc xích sốt cà
  - Heo quay
  - Cánh gà chiên
  - Nấm xào
  - Salad
  - Canh rau Đà Lạt
  - Cơm trắng
  - Tráng miệng, Trà Atisô