Thực đơn : THỰC ĐƠN CƠM NIÊU - CHÂU LOAN II  
THỰC ĐƠN I
THỰC ĐƠN 01
  - Cơm niêu
  - Canh cua rau đay
  - Cá nướng
  - Thịt kho tàu
  - Rau tập tàng chấm mắm kho quẹt
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
THỰC ĐƠN 02
  - Cơm niêu
  - Canh cá măng chua
  - Sườn cốt lết nướng
  - Tôm rim thịt
  - Mướp xào tỏi
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
THỰC ĐƠN 03
  - Cơm niêu
  - Canh mướp nấu tôm
  - Ba chỉ nướng muối ớt
  - Cá lóc kho tộ
  - Khổ qua xào trứng
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
THỰC ĐƠN 04
  - Cơm niêu
  - Canh khổ qua thịt bằm
  - Cá lóc nướng
  - Heo nương
  - Dưa cải xào trứng
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
THỰC ĐƠN 05
  - Cơm niêu
  - Canh chua
  - Thịt luộc cà pháo mắm tôm
  - Cá kho tộ
  - Bầu luộc chấm trứng
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
THỰC ĐƠN 06
  - Cơm niêu
  - Canh cải thịt bằm
  - Ếch nướng
  - Cá lóc kho tộ
  - Rau muống xào tỏi
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
 
THỰC ĐƠN II
THỰC ĐƠN 01
  - Cơm niêu
  - Canh cá nấu măng chua
  - Sườn Cốt lết nướng
  - Tôm rim
  - Cá nướng
  - Rau luộc chấm mắm kho quẹt
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
THỰC ĐƠN 02
  - Cơm niêu
  - Canh cải xanh thịt bằm
  - Cá lóc kho tộ
  - Heo nướng
  - Cánh gà nướng
  - Mướp xào tỏi
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
THỰC ĐƠN 03
  - Cơm niêu
  - Canh mướp nấu tôm
  - Cá lóc nướng
  - Thịt kho tàu
  - Ếch nướng
  - Dưa cải xào trứng
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
THỰC ĐƠN 04
  - Cơm niêu
  - Canh khổ qua thịt bằm
  - Ba chỉ nướng muối ớt
  - Gà kho tộ
  - Cá nướng
  - Rau muống xào tỏi
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
THỰC ĐƠN 05
  - Cơm niêu
  - Canh cua rau đay
  - Gà nướng
  - Ếch xào lăn
  - Sườn Cốt lết nướng
  - Khổ qua xào trứng
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
THỰC ĐƠN 06
  - Cơm niêu
  - Canh rau mồng tơi nấu tôm
  - Cá hấp dưa cải
  - Sườn non ram mặn
  - Cánh gà nướng
  - Bầu luộc chấm mắm trứng
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
 
THỰC ĐƠN III
THỰC ĐƠN 01
  - Cơm niêu
  - Canh khổ qua thịt bằm
  - Cá lóc nướng
  - Thịt kho tộ
  - Gà nướng
  - Heo nướng
  - Rau tập tàng chấm mắm kho quẹt
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
THỰC ĐƠN 02
  - Cơm niêu
  - Canh cua rau đay
  - Thịt luộc cà pháo mắm tôm
  - Cá nướng
  - Ba chỉ nướng muối ớt
  - Cánh gà nướng
  - Dưa cái xào trứng
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
THỰC ĐƠN 03
  - Cơm niêu
  - Canh cá măng chua
  - Sườn Cốt lết nướng
  - Ếch nướng
  - Gà kho tộ
  - Cá lóc chiên mắm ớt
  - Bông cải xào tôm
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
THỰC ĐƠN 04
  - Cơm niêu
  - Canh mướp nấu tôm
  - Cá hấp dưa cải
  - Tôm rim thịt
  - Gà nướng
  - Heo nướng
  - Khổ qua xào trứng
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
THỰC ĐƠN 05
  - Cơm niêu
  - Canh chua tôm
  - Cá nướng
  - Heo nướng
  - Ếch nướng
  - Gà kho
  - Đọt xu xào tỏi
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
THỰC ĐƠN 06
  - Cơm niêu
  - Canh gà lá giang
  - Cá chiên xả ớt
  - Thịt luộc dưa chua mắm tôm
  - Gà nướng
  - Tôm rim thịt
  - Bầu luộc mắm trứng
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
 
THỰC ĐƠN IV
THỰC ĐƠN 01
  - Cơm niêu
  - Canh khổ qua thịt bằm
  - Cá lóc nướng
  - Thịt kho tộ
  - Gà nướng
  - Heo nướng
  - Rau tập tàng chấm mắm kho quẹt
  - Mướp xào tỏi
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
THỰC ĐƠN 02
  - Cơm niêu
  - Canh cua rau đay
  - Thịt luộc cà pháo mắm tôm
  - Cá nướng
  - Ba chỉ nướng muối ớt
  - Cánh gà nướng
  - Dưa cái xào trứng
  - Củ quả hấp muối mè
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
THỰC ĐƠN 03
  - Cơm niêu
  - Canh cá măng chua
  - Sườn Cốt lết nướng
  - Ếch nướng
  - Gà kho tộ
  - Cá lóc chiên mắm ớt
  - Bông cải xào tôm
  - Rau luộc kho quẹt
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
THỰC ĐƠN 04
  - Cơm niêu
  - Canh mướp nấu tôm
  - Cá hấp dưa cải
  - Tôm rim thịt
  - Gà nướng
  - Heo nướng
  - Cà tím nướng mỡ hành
  - Khổ qua xào trứng
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
THỰC ĐƠN 05
  - Cơm niêu
  - Canh chua tôm
  - Cá nướng
  - Heo nướng
  - Ếch nướng
  - Gà kho
  - Đọt xu xào tỏi
  - Cải xanh xào bò
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng
THỰC ĐƠN 06
  - Cơm niêu
  - Canh gà lá giang
  - Cá chiên xả ớt
  - Thịt luộc dưa chua măm tôm
  - Gà nướng
  - Tôm rim thịt
  - Bầu luộc mắm trứng
  - Bông cải xào bò
  - Salad Châu Loan
  - Trà Atiso, tráng miệng