Thực đơn : THỰC ĐƠN LIÊN HOAN KHÁCH ĐOÀN
THỰC ĐƠN I
THỰC ĐƠN 01
  - Lẩu thập cẩm tôm thịt
  - Phồng tôm
  - Heo LangBiang nướng giấy bạc
  - Cơm chiên hải sản
  - Lẩu cá chua + bún + rau
  - Rượu dâu
  - Tráng miệng - Trà Atisô
THỰC ĐƠN 02
  - Gỏi ngó sen tim lưỡi
  - Phồng tôm
  - Gà ta nướng giấy bạc
  - Cơm chiên dương châu
  - Lẩu Thái + bún + rau
  - Rượu dâu
  - Tráng miệng - Trà Atisô
THỰC ĐƠN 03
  - Gỏi bò ngũ sắc Thái lan
  - Phồng tôm
  - Đà điểu áp chảo khổ qua
  - Cơm chiên Huế
  - Lẩu đầu cá hồi + bún + rau
  - Rượu dâu
  - Tráng miệng - Trà Atisô
THỰC ĐƠN 04
  - Gỏi cù hủ dừa tôm thịt
  - Phồng tôm
  - Ếch xào lăn
  - Cơm chiên gà xé
  - Lẩu tả pí lù + mì tam tơ
  - Rượu dâu
  - Tráng miệng - Trà Atisô
THỰC ĐƠN 05
  - Gỏi tiến vua tim lưỡi
  - Phồng tôm
  - Heo LangBiang nướng giấy bạc
  - Cơm chiên kim quy
  - Lẩu hải sản + rau + mì tam tơ
  - Rượu dâu
  - Tráng miệng - Trà Atisô
THỰC ĐƠN 06
  - Gỏi hải sản
  - Phồng tôm
  - Nai né + khoai tây chiên
  - Cơm chiên xá xíu
  - Lẩu kim chi + bún + rau
  - Rượu dâu
  - Tráng miệng - Trà Atisô
 
THỰC ĐƠN II
THỰC ĐƠN 01
 
- Gỏi thập cẩm tôm thịt
  - Phồng tôm
  - Soup hải sản
  - Heo Langbiang nuớng giấy bạc
  - Khoai tây chiên
  - Cơm chiên hải sản
  - Lẩu cá chua – bún - rau
  - Rượu dâu
  - Tráng miệng – Trà Atisô
THỰC ĐƠN 02
 
- Gỏi ngó sen tim lưỡi
  - Phồng tôm
  - Soup măng cua
  - Gà ta nướng giấy bạc
  - Khoai tây chiên
  - Cơm chiên dương châu
  - Lẩu Thái - bún – rau
  - Rượu dâu
  - Tráng miệng – Trà Atisô
THỰC ĐƠN 03
 
- Gỏi bò ngũ sắc Thái lan
  - Phồng tôm
  - Soup gà xé
  - Đà điểu áp chảo
  - Khoai tây chiên
  - Cơm chiên Huế
  - Lẩu đầu cá hồi - bún – rau
  - Rượu dâu
  - Tráng miệng – Trà Atisô
THỰC ĐƠN 04
 
- Gỏi cù hủ dừa tôm thịt
  - Phồng tôm
  - Soup bắp cua
  - Nai nướng giấy bạc
  - Khoai tây chiên
  - Cơm chiên gà xé
  - Lẩu tả pí lù – mì tam tơ
  - Rượu dâu
  - Tráng miệng – Trà Atisô
THỰC ĐƠN 05
 
- Gỏi tiến vua tim lưỡi
  - Phồng tôm
  - Soup tuyết nhĩ
  - Heo LangBiang nướng giấy bạc
  - Khoai tây chiên
  - Cơm chiên kim quy
  - Lẩu hải sản – rau – mì tam tơ
  - Rượu dâu
  - Tráng miệng – Trà Atisô
THỰC ĐƠN 06
 
- Gỏi hải sản
  - Phồng tôm
  - Soup nấm hương
  - Nai né
  - Khoai tây chiên
  - Cơm chiên xá xíu
  - Lẩu kim chi - bún – rau
  - Rượu dâu
  - Tráng miệng – Trà Atisô
 
THỰC ĐƠN III
THỰC ĐƠN 01
 
- Gỏi thập cẩm
  - Phồng tôm
  - Soup hải sản
  - Heo rừng nướng giấy bạc
  - Khoai tây chiên
  - Cơm chiên ngũ sắc
  - Lẩu cá hồi – rau – bún
  - Rượu dâu
  - Tráng miệng – Trà Atisô
THỰC ĐƠN 02
 
- Gỏi hải sản
  - Phồng tôm
  - Soup gà xé
  - Đà điểu áp chảo
  - Khoai tây chiên
  - Cơm chiên cá mặn
  - Lẩu Thái - bún – rau
  - Rượu dâu
  - Tráng miệng – Trà Atisô
THỰC ĐƠN 03
 
- Gỏi ngó sen
  - Phồng tôm
  - Soup bắp cua
  - Nai áp chảo
  - Khoai tây chiên
  - Cơm chiên gà xé
  - Lẩu hải sản – rau – mì tam tơ
  - Rượu dâu
  - Tráng miệng – Trà Atisô
THỰC ĐƠN 04
  
- Gỏi cù hủ dừa
  - Phồng tôm
  - Soup nấm hương
  - Gà ta nướng giấy bạc
  - Khoai tây chiên
  - Cơm chiên dương châu
  - Lẩu kim chi – rau - bún
  - Rượu dâu
  - Tráng miệng – Trà Atisô
   
 
THỰC ĐƠN IV
THỰC ĐƠN 01
 
- Gỏi thập cẩm lưỡi tim
  - Phồng tôm
  - Soup hải sản
  - Heo LangBiang nướng giấy bạc
  - Bánh bao chiên
  - Nai né
  - Cơm chiên hải sản
  - Lẩu cá – bún - rau
  - Rượu dâu
  - Tráng miệng – Trà Atisô
THỰC ĐƠN 02
 
- Gỏi củ hủ dừa lưỡi tôm
  - Phồng tôm
  - Soup bắp cua
  - Nai nướng giấy bạc
  - Bánh bao chiên
  - Đà điểu áp chảo
  - Cơm chiên kim quy
  - Lẩu cá hồi – rau - bún
  - Rượu dâu
  - Tráng miệng – Trà Atisô
THỰC ĐƠN 03
 
- Gỏi gà tôm thịt
  - Phồng tôm
  - Soup gà xé
  - Nai nướng
  - Đà điểu né
  - Bánh bao chiên
  - Cơm chiên dương châu
  - Lẩu Thái – bún - rau
  - Rượu dâu
  - Tráng miệng – Trà Atisô
THỰC ĐƠN 04
 
- Gỏi hải sản tôm mực
  - Phồng tôm
  - Soup măng thập cẩm
  - Heo LangBiang nướng giấy bạc
  - Nai áp chảo
  - Bánh bao chiên
  - Cơm chiên gà xé
  - Lẩu hải sản – rau – mì tam tơ
  - Rượu dâu
  - Tráng miệng – Trà Atisô