Thực đơn : THỰC ĐƠN CƠM LAM
THỰC ĐƠN I
THỰC ĐƠN 01
  - Heo LangBiang nướng giấy bạc + khoai tây
  - Nai áp chảo
  - Đọt xu xào tỏi
  - Salad
  - Cháo sườn non
  - Xôi lá cẩm
  - Cơm lam
  - Tráng miệng - Trà Atisô - Rượu
THỰC ĐƠN 02
  - Gà ta nướng giấy bạc
  - Đà điểu né + khoai tây chiên
  - Salad
  - Bông cải xào bò
  - Cháo sườn non
  - Xôi lá cẩm
  - Cơm lam
  - Tráng miệng - Trà Atisô - Rượu
THỰC ĐƠN 03
  - Heo rừng hấp
  - Nai xào lăn + bánh tráng
  - Bó xôi xào bò
  - Salad
  - Cháo xương
  - Xôi nếp nương
  - Cơm lam
  - Tráng miệng - Trà Atisô - Rượu
THỰC ĐƠN 04
  - Nai nướng + khoai tây chiên
  - Heo rừng xào lăn + bánh tráng
  - Đọt bí xào tỏi
  - Salad
  - Cháo xương
  - Xôi nếp nương
  - Cơm lam
  - Tráng miệng - Trà Atisô - Rượu
   
 
THỰC ĐƠN II
THỰC ĐƠN 01
 
- Nai nướng giấy bạc
  - Đà điểu áp chảo
  - Bánh bao chiên
  - Đọt xu xào bò
  - Salad trứng
  - Lẩu gà lá giang
  - Xôi lá cẩm
  - Cơm lam
  - Tráng miệng - Trà Atisô - Rượu
THỰC ĐƠN 02
 
- Heo LangBiang nướng giấy bạc
  - Nai né
  - Bánh bao chiên
  - Bó xôi xào bò
  - Salad trứng
  - Lẩu thái
  - Xôi lá cẩm
  - Cơm lam
  - Tráng miệng - Trà Atisô - Rượu
THỰC ĐƠN 03
  
- Gà ta nướng muối ớt giấy bạc
  - Thỏ nướng giấy bạc
  - Bánh mì sandwich
  - Bông cải xào bỏ
  - Salad trứng
  - Lẩu hải sản + rau + mì tam tơ
  - Xôi nếp nương
  - Cơm lam
  - Tráng miệng - Trà Atisô - Rượu
THỰC ĐƠN 04
  
- Gà hấp giấy bạc
  - Đà điểu nướng giấy bạc
  - Bánh bao chiên
  - Đọt bí xào bò
  - Salad trứng
  - Lẩu tả pí lù + rau + mì tam tơ
  - Xôi nếp nương
  - Cơm lam
  - Tráng miệng - Trà Atisô - Rượu
   
 
THỰC ĐƠN III
THỰC ĐƠN 01
 
- Nai nướng giấy bạc
  - Heo hấp xả
  - Bánh mì sandwich
  - Gà nướng giấy bạc
  - Salad bò
  - Bó xôi xào tỏi
  - Lẩu hải sản + rau + mì trứng
  - Cơm lam
  - Tráng miệng - Trà Atisô - Rượu
THỰC ĐƠN 02
 
- Heo LangBiang nướng giấy bạc
  - Thỏ nướng
  - Bánh mì sandwich
  - Gà hấp giấy bạc
  - Đọt su xào tỏi
  - Salad bò
  - Lẩu thập cẩm
  - Cơm lam
  - Tráng miệng - Trà Atisô - Rượu
THỰC ĐƠN 03
  
- Đà điểu nướng giấy bạc
  - Gà nướng muối ớt
  - Nai né + khoai tây
  - Bông cải xào tỏi
  - Salad bỏ
  - Lẩu cá hồi + rau + bún
  - Cơm lam
  - Tráng miệng - Trà Atisô - Rượu
THỰC ĐƠN 04
  
- Nai xào lăn
  - Gà hấp giấy bạc
  - Đà điểu né
  - Khoai tây
  - Đọt bí xào tỏi
  - Salad bò
  - Lẩu tả pí lù + rau + mì tam tơ
  - Cơm lam
  - Tráng miệng - Trà Atisô - Rượu